Facts

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฉัน

ชื่อจริง

ณฐพงศ์ โสภาพล

ชื่อเล่น

ไนส์

วันเกิด

วันจันทร์ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2549

อาศัยอยู่ที่

ปทุมธานี ประเทศไทย

ศึกษาอยู่ที่

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

สิ่งที่หลงไหล

เทคโนโลยี, ตึกระฟ้า

อาหารที่ชอบ

มาม่า ok รสฮอทโคเรียน